‘De eerste gasloze huizen in Dukenburg’

Het begin is er…  De eerste gasloze huizen in Dukenburg

Er waren veel vragen op de informatiebijeenkomsten, er waren serieuze bedenkingen en zelfs bewoners die actie wilden ondernemen. Maar woningcorporatie Portaal en bouwbedrijf Dura Vermeer pakten het op. Zij gingen in overleg met de huurders en kwamen vooral met uitleg.

Inmiddels heeft ieder gezin ook bezoek aan huis gehad voor een draagvlakgesprek en is het tij gekeerd. Er is nu een ruime meerderheid om te starten met de renovatie van de 132 huizen aan de 25e tot en met de 29e straat in Meijhorst.

 

Het zal een ingrijpende tijd worden voor de bewoners, ‘Je hele huis komt op de kop te staan’ vertelde een van hen. ‘Maar ze gaan wel voor woningen zorgen waar je in alle rust kunt bijkomen en de kinderen hun huiswerk kunnen maken.’ Alleen overnachten kan niet in deze huiskamerwoningen. De werkdagen aan één huis worden berekend op 15 dagen (exclusief weekenden). Voor mensen met medische indicatie en andere zwaarwegende problemen worden andere oplossingen gezocht. De huizen krijgen compleet nieuwe en goed geïsoleerde voor- en achtergevels en een nieuw dubbel dak. De gevels die voor de bestaande muren worden geplaatst zijn 25 centimeter dik. De dakplaten komen op een dikte van 17 centimeter. Omdat er ruimte openblijft tussen nieuwe en bestaande gevels en bestaand dakbeschot en nieuwe dakplaten, ontstaat er een thermosfles-systeem. Op de daken komen zonnepanelen die moeten zorgen voor de eigen energieleverantie. Alle kozijnen worden vervangen en krijgen drie-dubbel-dik glas. De nieuwe kunststof kozijnen voldoen tegelijk aan huidige normen voor inbraakpreventie. Binnen komen bij veel bewoners na de renovatie ook de keuken, toilet en douche aan de beurt.

Deze onderhoudswerkzaamheden worden niet tegelijkertijd gedaan met de renovatiewerkzaamheden in de woning. Dit is om de overlast te spreiden. Of Portaal de keuken, badkamer of toilet vervangt, hangt af van de leeftijd en technische staat. Met bewoners zijn hierover individuele afspraken gemaakt. In de keuken zal voor veel van hen de grootste verandering zitten in het elektrisch gaan koken. Bewoners krijgen een inductiekookplaat en pannenset geschikt voor elektrisch koken. Wanneer bewoners een gas-oven hebben, wordt ook die vervangen voor een elektro-oven. Gasloos een nieuw tijdperk in De gasmeter, gasleidingen en de verwarmingsketel verdwijnen definitief uit de huizen. Naast de voordeur komt een kast met een warmtepomp en warmte-terugwin-installatie. In het hele huis wordt het ventilatiesysteem aangepast. Per woning wordt de energierekening individueel vastgesteld. Hiervoor hebben de huurders hun jaarrekeningen moeten overleggen. De kosten voor de gasaansluiting vervallen. De zonnepanelen zorgen voor de leverantie van elektriciteit. Ook de komende jaren zal het geheel gemonitord worden, waarbij bouwbedrijf Dura Vermeer en woningcorporatie Portaal uit willen komen met een vergelijkbaar woonlastenniveau als voor de renovatie. Het streven is om tweemaal per jaar een verbruiksoverzicht aan te leveren. Het eerste jaar na de renovatie krijgt men geen huurverhoging. Daarna loopt men gewoon mee in de landelijke trend.

In oktober 2017 zijn alle gaten in de gevels gedicht vanuit een werkbak aan een kraan. Dit deel van Meijhorst heeft bijvoorbeeld veel vleermuizen. Bij goed weer in de avondschemering zie je ze vaak vliegen. Om het maken van nesten in het voorjaar te voorkomen zijn deze werkzaamheden al in de herfst uitgevoerd. In de nieuwe constructie komen mogelijkheden waar onze vliegende ‘mede-wijkbewoners’ een nest kunnen maken. Daadwerkelijk hoopt men in maart 2018 te starten met de renovatie. Korte tijd daarvoor krijgen de bewoners een definitief tijdsplan.

Dit alles zal ook zorgen voor een Mooier Meijhorst met de eerste gasloze huizen in Dukenburg!

Illustraties: Dura Vermeer en Portaal. December 2017

menu