‘De cursussen zijn weer gestart’

De cursussen reanimatie en gebruik van de AED zijn op woensdag 11 januari 2023 weer gestart. De stichting AED Dukenburg wil na de moeilijke coronajaren dit jaar weer een normaal cursusprogramma doorlopen. In 2020 werden de cursussen abrupt afgebroken en de twee jaren daarop was het maar mondjesmaat mogelijk. Afstand houden bij iets wat in de praktijk niet zonder menselijk contact mogelijk is, was heel onwerkelijk. Gelukkig kwamen er nog veel signalen van burgerhulpverleners in coronatijd die, wanneer het er op aankwam, toch gereanimeerd hebben en zelfs met mond op mondbeademing. En van die inzetten bereikten diverse meldingen, soms maanden later, de stichting met goed nieuws.

Belang van (herhaal-)cursussen

Regelmatig oefenen is van groot belang bij alle hulpverlening.

 

 De handelingen op een oefenpop, het herhalen van de juiste protocollen helpen bij het levensreddend uitvoeren van de reanimatie bij een slachtoffer. Daarnaast geeft het de burgerhulpverlener vertrouwen om te beginnen, niet te twijfelen. De meeste burgerhulpverleners zijn namelijk niet medisch opgeleid maar gewone burgers. Helaas meldden zich de afgelopen jaren minder mensen aan voor een (basis-)reanimatiecursus. Voor bewoners in Dukenburg en Lindenholt zijn de cursussen, één avond per jaar, gratis te volgen bij de stichting AED Dukenburg. Hiervoor kan men zich het beste aanmelden via de website; www.aeddukenburg.nl > cursussen > aanmelden. Inschrijven is belangrijk want pas bij voldoende aanmeldingen gaan we cursussen organiseren.

Veel hulpverleners uitgeschreven bij HartslagNu

 Na het volgen van een cursus mag de deelnemer de einddatum in zijn HartslagNu account aanpassen, twee jaar verderzetten. Begin januari kwam in het nieuws dat veel burgerhulpverleners bij HartslagNu uitgeschreven werden omdat hun einddatum verlopen was. In coronatijd was men hier soepel mee omgegaan omdat het volgen van een cursus moeilijk en vaak niet mogelijk was. Deelnemers bij de stichting AED Dukenburg worden elk jaar opgeroepen om een herhaalcursus te volgen.

Groei aantal AED’s

In coronatijd zijn de AED-stichtingen wel doorgegaan met het plaatsen en in beheer nemen van AED-apparaten in heel Nijmegen. Vanuit Dukenburg is de aanschaf ondersteund bij diverse VvE’s en bewonersgroepen in Nijmegen-Oost, -Noord en de wijk Grootstal. Begin januari zijn ook alle AED’s van de stichting doelbewust in Hatert overgenomen. Ook zijn er met twee van de drie grote woningcorporaties afspraken gemaakt om bij sommige grote ver- en nieuwbouwprojecten de aanschaf van een AED en buitenkast mee te nemen met de bouw. Na plaatsing komen deze AED’s onder beheer van de AED-stichtingen.

Gemeentelijke AED’s

In 2021 en 2022 zijn ruim dertig van de gemeentelijke AED’s vernieuwd door de Nijmeegse AED-stichtingen. In 2023 volgt het laatste deel, de oude apparaten waren inmiddels op een leeftijd dat vervanging noodzakelijk werd. In sporthal de Boog plaatste de AED stichting een nieuwe AED. In januari 2022 werd een nieuw onderhoudscontract met de gemeente hiervoor afgesproken. Het gaat om 37 apparaten in de openbare ruimte in pincodekasten en 12 apparaten in gemeentelijke gebouwen. Medio 2023 zullen alle gemeentelijke AED’s van hetzelfde type zijn. Dit type AED is ook te vinden in de binnenstad van Nijmegen, in winkelcentrum Dukenburg, op de Woonboulevard Nijmegen en bijvoorbeeld bij fysio’s in Dukenburg.

Financiële ondersteuning

Er kwamen na de gemeenteraadverkiezingen goede berichten uit het stadhuis, vanaf dit jaar komt er structurele financiële ondersteuning voor de stichtingen. Voor 2023 is er een overbrugging en vanaf 2024 moet dit structureel zijn. De subsidie wordt toegekend aan de stichting HartslagNijmegen, daaronder komen de stichtingen in de stadsdelen (max. 5) waaronder een verdeling plaatsvindt. Dit vormt de basis en bedrijfszekerheid voor de komende jaren. Bijvoorbeeld de kosten van de vervangdelen bij het onderhoud zijn hiermee verzekerd. Sponsoring, giften en bewonersinitiatieven, om bijvoorbeeld nieuwe AED’s aan te schaffen, blijven belangrijk.

Contact en informatie: aeddukenburg@kpnmail.nl

Ook op de website www.aeddukenburg.nl is veel informatie te vinden.

Bericht maart 2023

menu