Guus Kroon

‘Handen af van Dukenburg’

Zaterdag 29 augustus publiceerde de Gelderlander de tweejaarlijkse tevredenheidcijfers van bewoners over hun eigen wijk. Daarbij kwamen Meijhorst en Zwanenveld er niet geweldig uit. Desgevraagd, op diezelfde pagina, wees Hette Morriën terecht op het goede gebruik in Dukenburg om elkaar te groeten, ook als je elkaar niet kent en uiteraard op de ruimte en het royale groen. Op diezelfde bladzijde echter was een geestelijke verzorger van een verpleeghuis in Meijhorst aan het woord: “In die wijk zie ik weinig schoonheid, het voelt levenloos. Ik ben daarom altijd blij als ik weer terug in Hengstdal ben.” Betreft dit de binnenkant van dat verpleeghuis (je zult er maar wonen) of slaat het op de wijk Meijhorst, waar zij alleen maar doorheen rijdt en dus nauwelijks contact mee zal hebben?

Corona gaat ook aan Dukenburg niet voorbij en dus is het wijkcentrum aangepast en een soort speelse puzzeltocht geworden naar de vele lokalen. Of al die activiteiten – waarvoor dit wijkcentrum zo bekend staat door de hoge bezettingsgraad - ook in aangepaste ‘coronaformule’ gaan lukken valt te betwijfelen. Het vraagt veel creativiteit van onder andere de vrijwilligersorganisaties en veel begrip van deelnemers/cursisten. Een onmogelijke opgave! Tot overmaat van ramp gaat de gemeente Nijmegen uitgerekend in deze moeilijke periode - en uiteraard aangekondigd in de vakantieperiode zoals de traditie is bij de gemeente bij vervelende aankondigingen - over tot het aanpassen van de tarieven voor gebruik van de accommodaties, hetgeen in de praktijk minimaal een verdubbeling van contributies of deelnemersbijdragen betekent, juist voor de maatschappelijk zwakkeren in - volgens de gemeente - de minst gewaardeerde wijken en het stadsdeel. Bij het gebruik van de ruimte door hoogstens een derde van het vroegere aantal cursisten van voor de coronacrisis, betekent dit het onontkoombare einde van het voortbestaan van veel instellingen/vrijwilligersorganisaties. En dus weer volop terug achter de geraniums. Gemeenteraad, weet je hier wel van en wat doe je hier aan? Wie bedenkt zoiets?

De uitsmijter: Om het fietsgebruik te ontmoedigen en de diefstal van E-bikes te stimuleren, zijn bij het wijkcentrum op vijf na alle fietsklemmen weggehaald.

Guus Kroon

‘Onze burgemeester’

Onze Nijmeegse burgemeester zal NIET naar Den Haag gaan. Tenminste niet als burgemeester, maar mogelijk later. Wellicht wel als minister? Natuurlijk, nu jammer voor hem. Voor ons is het in Dukenburg een geruststellende gedachte. In zijn periode als wethouder van Nijmegen had hij een zwak voor Dukenburg, bijvoorbeeld als daar bewonersorganisaties in die jaren 90 actie voerden.

Als er iets bijzonders is in ons stadsdeel, zal deze burgemeester er verhoudingsgewijs opvallend veel aanwezig zijn. Wie kent hem niet van zijn spontane toespraakjes zonder spiekbriefje

- op basis van prima achtergrondinformatie

- voor jubilarissen of bij het uitreiken van lintjes. Dat laatste geldt overigens ook voor geheel Nijmegen. Kenmerkend: zijn humor en relativerende zelfspot.

Wij kunnen plaatsvervangend trots zijn voor zijn landelijke publieke optreden tijdens deze coronacrisis. Juist in een periode dat je doodziek wordt van allerlei tv-programma’s met zogenaamde deskundigen en zijlijnspecialisten. Of presentatoren die wenkbrauwen optrekkend vol onbenul schreeuwen over chaos. Dan is het een verademing als je onze burgemeester heel rustig positieve en alleszins redelijke uitleg hoort geven. Ga er maar aanstaan tijdens zo’n - voor iedereen nieuwe - pandemie.

Wij hebben in Dukenburg een streepje voor bij hem. Laten we daar gepast en goed gebruik van maken. Als het gaat om de Nijmegenaar van het jaar 2020 zou het geen slechte gedachte zijn, niet door maar bij onze burgemeester die onderscheiding te laten opspelden.

Triest voor de zure oppositiepartijen in de gemeenteraad, maar Hubert Bruls heeft nog steeds een compliment te goed voor zijn optreden tijdens de vluchtelingencrisis en de indrukwekkende opvang op Heumensoord. Welke Nederlandse burgemeester durft het aan zich jaarlijks tijdens carnaval zo uit te dossen zoals hij doet, zonder zijn gezag te verliezen?

Dus goed voor ons, maar ook voor heel Nijmegen. Stem op Bruls als Nijmegenaar van het jaar of op z’n minst - als dat zou kunnen - Dukenburger van het jaar.

Guus Kroon

‘Corona’

Het kan niet anders. We zullen het er toch even over moeten hebben. Natuurlijk groter dan Dukenburg of Nijmegen, maar toch. Eerst even de positieve en ontroerende kanten van dit surrealistische drama, waar ook een keer een eind aan zal komen. Op het moment dat dit wordt genoteerd, was de ontroerende manifestatie van ontelbare radio- en tv-stations die deze ochtend gelijktijdig in geheel Europa op initiatief van een Nederlandse dj “You’ll never walk alone” liet klinken net achter de rug. Tranen over mijn wangen. En wat te denken van het indrukwekkende applaus voor alle werkers in de zorg, veiligheid en elementaire levensomstandigheden. Snel bedacht door creatieve geesten en dankzij de moderne techniek uiterst succesvol. Ten slotte de kerkklokken op elke woensdag, niet te vergeten. Evenals de vele acties en aandacht voor geïsoleerde medebewoners. Dat geeft je toch een ander, minder cynisch mensbeeld. Dat alles geeft je moed. Tegelijkertijd ook nog even het super egoïstische volkomen onnodige hamsteren. Ik stond erbij dat een mevrouw met een ruime armbeweging, met een routine die wees op ervaring, de plank in een winkel compleet in een keer leeg veegde in haar winkelwagen. Op mijn super verbijsterde blik en - ik moet toegeven - spottende grijnslach - ik hoefde kennelijk niets te zeggen - was haar boze agressieve reactie: “Ik heb kinderen.” Alsof dat een redelijk excuus zou zijn.

Het is niet de eerste prioriteit, maar in een fase dat voor Dukenburg de zogenaamde treurtrip zal en kan worden aangepakt, zal het plannen maken gaan hinderen. Heel jammer, maar relatief in relatie tot de coronacrisis. Bouw meer woningen - onder andere voor senioren - en tegelijkertijd minimaal groen inleveren, verbeteren/uitbreiden van voorzieningen voor de leefbaarheid zullen even onder druk komen te staan, maar in dit geval mag uitstel geen afstel worden. Wel een wens om snel te realiseren: draai het inkrimpen van het aantal openingsdagen van het steunpunt Dukenburg van de Stadswinkel heel snel terug. Dat was namelijk geen vertrouwen wekkende maatregel, zeker niet in het kader van de toekomstplannen voor ons stadsdeel.

Ondanks alle narigheid, wens voor alle Dukenburgers: fijne paasdagen.

Guus Kroon

'8 miljoen stopcontacten'

Als eenvoudige burger vraag ik mij af hoe het over 10 jaar (in 2030 dus) in Nederland gaat met de dan 8 miljoen rondrijdende elektrische auto s, zowel over de oplossing van 8 miljoen oplaadpunten en het recyclen - als dat al zou gebeuren en die niet in de bossen worden gedumpt - van 8 miljoen accu’s. Hoe moet ik me dat ruimtelijk voorstellen? Dikke kans dat ik dat zelf niet meer ga beleven, maar gezien het gebrek aan visie en daadkracht van onze Rijksoverheid in de huidige stikstofklimaat en aanverwante crisissen zou je daar best slapeloze nachten van kunnen krijgen.

Dat aanloopje heb ik nodig voor het commentaar op het recente negatieve rapport over de situatie in Dukenburg en de toekomstplannen, zoals aangegeven in de Gelderlander. De opsomming van alle nadelen van en problemen in ons stadsdeel, en die zullen er zeker zijn, wordt niet afgezet tegen de sterke kanten en de kracht van Dukenburg. Natuurlijk komt er van de politiek geen geld voor een enthousiast en positief verhaal, maar met tevens een korte analyse van de pluspunten krijg je de bewoners eerder mee voor de plannen die het leven aan deze kant van het kanaal leefbaarder moeten maken. Wat ik zelf als plezierig en positief ervaar in de 52 jaar dat ik hier woon: ruimte, veel groen, openbaar vervoer bus/trein, bibliotheek, wijkcentrum, brede toegangswegen, maar vooral ook (vrijwilligers-) organisaties, pioniers bij de sportverenigingen en ga zo nog maar even door.

Conclusie: met een beroep op visie voor een langere termijn en daadkracht van de gemeenteraad is er de uitdaging van bouw van veel woningen, zonder het groen compleet te vernietigen, en daardoor meer inwoners en ten slotte dus meer voorzieningen en enthousiaste Dukenburgers. Als we 8 miljoen oplaadpunten aan kunnen, moet de bouw van die huizen een veel kleinere uitdaging zijn. Zien wij u als op vrijdagmiddag 20 maart een afvaardiging van de Nijmeegse gemeenteraad naar ons wijkcentrum komt om uw mening te horen? Een goed begin van de lente!

Guus Kroon

'De Klaasmarkt'

Als een van de meest kenmerkende en positieve traditionele activiteiten in Dukenburg mogen we wel de Klaasmarkt benoemen, dit jaar te houden op 8 november. Een voorbeeld van positieve samenwerking tussen de vele vrijwilligersorganisaties en de kerk, maar vooral een vorm van iets doen voor het goede doel. Een ontmoetingsplek waar je veel van onze dorpsbewoners tegenkomt. Natuurlijk is de oliebollenkraam van de kerk favoriet, maar het gaat vooral om de totale uitstraling van deze dag. Dat positieve is van belang, omdat we dit in de praktijk veel tegenkomen in ons stadsdeel, het achtergestelde kindje in de Nijmegenfamilie. Daar komt nog bij dat in uw en mijn lijfblad de Dukenburger de laatste tijd wat meer onderwerpen aan de orde komen, die wat verder van onze eigen zeven wijken afliggen. Als je in Nijmegen-Centrum of Nijmegen- Oost veel bekenden tegenkomt, stond hun wieg vaak in Dukenburg en brachten zij hun jeugd daar door. Dan klinken er veel nostalgische verhalen door over veel ruimte, groen, leuke school, altijd en overal leeftijdgenoten. Gezien lifestijl of carrière in hun werk trokken zij weg. Natuurlijk hebben we altijd wat te mekkeren, onder andere over zwerfvuil. (Hebben die ouders hun kinderen nooit gecorrigeerd?)

Of over de bus naar het centrum die er nog steeds niet is in Aldenhof. Uw lijstje kunt u zelf aan-/invullen. Maar dan toch als uitsmijter. De buskaart voor senioren komt er voor 49 euro per jaar. De buskaart voor alle leeftijden met een inkomen onder de 130 procent van het minimumloon gaat ook door. In beide gevallen goed voor de eenzaamheidsbestrijding, ook in Dukenburg, goed voor het milieu en mogelijk ook nog goed voor de horeca in de stad.

Guus Kroon