‘CSV Oranje Blauw’

Op naar het eeuwfeest. We spraken met twee bestuursleden van de Dukenburgse voetbalvereniging Oranje Blauw. Voorzitter Margreet Bartels en secretaris Sigrid Amstelveen.

Geschiedenis

Oranje Blauw is op 8 september 1928 opgericht als christelijke voetbalvereniging en bestaat dit jaar 95 jaar. Er is ook een gymnastiek en turnvereniging met dezelfde naam, maar er is geen connectie tussen beide clubs. Oranje Blauw speelt sinds 1977 in het tussen 1970 en 1980 aangelegde stadspark Staddijk, op sportpark Staddijk-Noord. Daar beschikt men nu – na het vertrek van rugbyvereniging The Wasps – over drie velden waarvan één kunstgrasveld. Direct na de start in 1977 op het nieuwe sportpark beschikte men over een clubhuis van waaruit je een mooi overzicht op de velden hebt. De christelijke achtergrond komt nog tot uiting, omdat wedstrijden op zaterdag gespeeld worden.

Organisatie vereniging

De vereniging heeft de laatste jaren een moeilijke tijd doorgemaakt en leidde een nagenoeg kwijnend bestaan. Bestuurlijk was niet altijd overeenstemming en zoiets werkt door binnen de gehele vereniging. Veel leden vertrokken naar andere clubs en daarmee nam ook het aantal ploegen af. Gelukkig stond een zevental enthousiaste leden op die vonden dat er iets moest gebeuren. Zij stelden zich kandidaat voor een bestuursfunctie en tijdens de laatste alv (algemene ledenvergadering) werden deze enthousiaste mensen gekozen tot bestuurslid. Er kon dus een ‘nieuwe wind’ gaan waaien binnen de vereniging.

 

 Het bestuur, zo’n dik half jaar in functie, bestaat momenteel uit vijf personen en is bijzonder actief. Men wil van Oranje Blauw opnieuw een bloeiende vereniging maken waar iedereen het naar zijn/haar zin heeft en waar iedereen welkom is.

Teams

Er zijn momenteel 350 leden waarvan 250 spelende leden. Er zijn in totaal 21 teams, 19 senioren en jeugd. Tevens nog zeven pupillenteams. Binnen de club heeft men ook twee teams: de Specials. Dit zijn speler(sters) tussen acht en achttien jaar met een beperking. Voorheen werden deze ploegen G-team genoemd. Bij de jeugdteams worden regelmatig teams kampioen van hun competitie. Bij senioren 1 is dit één keer het geval geweest en heeft men twee seizoenen in de derde klasse gespeeld. Verder was het altijd vierde klasse.

Vrijwilligers

Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers. Zij zijn de spil van de club. Gelukkig heeft Oranje Blauw ook zulke actieve mensen, maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom. Zo zorgt een groepje mannen voor het terreinonderhoud, dat varieert van lijnen trekken op het voetbalveld tot onderhoud van alles dat met het sportpark te maken heeft. Een vrijwilliger voelt zich verbonden met een vereniging, belangrijk voor de sfeer binnen de club.

Jeugd

De jeugd is met veertien teams aardig vertegenwoordigd binnen Oranje Blauw. De spelertjes tot 12 jaar krijgen een keer per week een zogenaamde carrouseltraining. Dit houdt in dat iedereen, ongeacht uit welk team, dezelfde training en voetbalvaardigheden aangeleerd krijgt. Bedoeling hiervan is dat de jonkies zich gaan ontwikkelingen tot betere voetballers en daarmee de resultaten in de competitie beter zullen worden. De bedoeling is dat trainers ook getraind worden, zodat elke trainer dezelfde aanpak heeft, ongeacht welke ploeg men traint.

Training

In mei zijn kennismakingstrainingen om de club te leren kennen. Voor alle trainingen geldt dat potentiële leden drie maal vrijblijvend mogen meetrainen. Voor informatie kan men langskomen op het sportpark. Vraag daar naar iemand van het bestuur of kijk op de website: www.oranjeblauw.com Of neem contact op met secretaris@oranjeblauw.com

Activiteiten

Er is een activiteitencommissie die tot doel heeft het versterken van de binding die leden met de club krijgen en houden. Activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere bingo, filmavonden, pubquiz en oliebollen bakken in december. Maar deze enthousiaste mensen hebben veel meer ideeën in gedachten.

Doelstelling vereniging

Het doel is om van Oranje Blauw een vereniging met een positief imago te maken, waar iedereen graag komt voetballen, zowel jeugd als senioren. En zodoende uit te groeien naar een grotere vereniging met veel leden. Een mooi doel, dat voor elkaar zou moeten zijn minimaal bij het 100-jarig bestaan over vijf jaar.

Bericht maart 2023

menu