Categorie: Janwillem Koten

Janwillem Koten

de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2022-6

‘Tekens die verontrusten’ Het grote Nijmeegse zomerfestijn is enkele weken geleden ondanks de hitte goed verlopen. Helaas waren er dit jaar minder Vierdaagsewandelaars dan in het verleden. ‘Normaal’ zijn er 46.000 wandelaars, exclusief de vele mensen die op de wachtlijsten.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2022-4

‘Nooit meer oorlog‘ Ik behoor tot de vooroorlogse generatie die na de bevrijding van de Duitse bezetting, nooit meer oorlog heeft geroepen. Door de Oekraïense oorlog word ik voortdurend aan de vooroorlogse jaren herinnerd. Ik bekijk de huidige situatie dan.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2022-3

‘Een terugblik op de verkiezingen’ De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn voorbij. De uitslag van deze verkiezing is hiernaast uitvoerig becommentarieerd. Deze uitkomst is onzes inziens wel zorgelijk. Twee belangrijke feiten vielen hierbij op: de lage opkomst en de nederlaag in Dukenburg.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2022-2

‘Hoe heeft corona de senioren onder ons getroffen?’ Aangezien ik niet meer de jongste ben, volg ik uiteraard zeer geïnteresseerd de gevolgen van corona voor de senioren. Dat was vooral tijdens de beginfase door matig beleid niet al te best........
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2022-2

‘Hoe heeft corona de senioren onder ons getroffen?’ Aangezien ik niet meer de jongste ben, volg ik uiteraard zeer geïnteresseerd de gevolgen van corona voor de senioren. Dat was vooral tijdens de beginfase door matig beleid niet al te best........
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-9

‘Terugblik op het nare jaar 2021’ Tijdens het weekend van 31 oktober was ik voor het bezoek van de familiegraven in mijn geboortestreek Zuid-Limburg. Daarbij reed ik door Gulpen en Valkenburg. Hoewel veel van de ellende is opgeruimd, zijn de.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-8

‘Sociaal kapitaal’ Vanuit de Ontmoetingskerk bereikte ons het goede bericht dat er een nieuwe dominee is benoemd die het kerkelijke leven komt versterken. Zie het interview met hem elders in dit blad. Op 3 oktober heeft wethouder Vergunst de Tuinkamer.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-7

‘Heel hard afkloppen’ In de bijna 92 levensjaren die mij gegund zijn, heb ik nauwelijks zo’n ellendig jaar meegemaakt als het lopende jaar. Ellendig in mijn jeugd was natuurlijk de crisistijd van de jaren dertig en de navolgende verschrikkelijke bezettingsperiode.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-6

‘Weer een reorganisatie in Dukenburg’ Weer een bestuurlijke reorganisatie, ook voor Dukenburg, de zoveelste. Je wordt er horendol van. Het brengt onzekerheid in ons stadsdeel en een verlies van draagvlak bij de meningsvorming. Wat gebeurt er per 1 september aanstaande?.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-5

‘4 Mei-dodenherdenking en de coronapandemie’ Bij de laatste 4 mei-Dodenherdenking waarbij André van Duin zo opkwam voor mensen met een andere geaardheid, was het grote Damplein leeg om de verspreiding van de corona infectie tegen te gaan. Bij deze nationale.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-3

‘Een misplaatste verkiezingsdag’ Iedereen is blij dat de verkiezingen voorbij zijn. Ik hoorde dat van veel mensen om me heen. Men vond het eigenlijk dit keer maar niks. Het zwaartepunt lag geheel en al bij de televisie. Als politieke partij.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-2

‘Buurtaandacht…Nog belangrijker nu de Lock Down zo lang duurt’ Vorig jaar rond deze tijd was het eerste corona geval. Sinds die gebeurtenis hebben we heel wat meegemaakt. Met de komst van het Engelse virus zijn de laatste tijd de beleidsmaatregelen,.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2021-1

‘2021, een belangrijk jaar voor Dukenburg’ Het wordt voor Dukenburg een belangrijk jaar: Meijhorst krijgt een ander winkelcentrum, er wordt volop gebouwd op de vroegere HAN-locatie, Het winkelcentrum in Zwanenveld moet op de schop, er zijn herbouwplannen voor het Winkelcentrum.......
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2020-8

‘Netheid en discipline als remedie tegen COVID-19’ Mijn vorige kolom was bijna voorspellend. De vrees dat na de komst van de eerstejaarsstudenten een massieve coronabesmetting zou komen is bewaarheid. Dat geldt niet uitsluitend voor Nijmegen maar ook voor alle universiteitssteden........
de Dukenburger
Janwillem Koten

Janwillem 2020-7

‘Klein is fijn’ Recent bezocht ik Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst. Waar het eerder druk en gezellig was, heerste nu rust en leegte. Slechts medewerkers aan de bar/balie en van Stip waren aanwezig. We beleven een ellendige tijd, jong en oud........
menu