‘Buurtpreventie Meijhorst’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord bewoners en wijkbeheerder Sermand Raoof van woningcorporatie Talis. Een gesprek met mede Dukenburgers die meeleven met buurtgenoten. Een gesprek over Oog voor Elkaar. Over hoe bewoners op straat onze woonomgeving controleren door fysiek in de avond- en nachturen te patrouilleren. Voor een rustige en veilige woonomgeving dus.

Echt oog voor elkaar

Buurtpreventieteam Meijhorst is in 2004-2005 gestart bij de flats Boetbergen-Schuijlenburch, later uitgebreid met het gebied binnen de rondweg in Meijhorst. Na een turbulente tijd ontpopte Meijhorst zich de afgelopen jaren als een heel rustige wijk waarin naar verhouding zo weinig gebeurde dat het gegeven Buurtpreventie wat naar de achtergrond schoof.

 

Inmiddels is er een groep die de samenwerking weer heeft gevonden en wordt er in wisselende samenstelling door de wijk gelopen. “De wijkagent heeft ons een kaart laten zien met hotspots. Het gebied waar wij lopen was blanco. Dat geeft ons een goed gevoel, een gevoel dat we het niet voor niets doen,” vertellen de teamleden als we een kop thee drinken. Andere bewoners hebben via een WhatsAppgroep geprobeerd buurtpreventie op te starten maar dat werkte niet. Wel hebben ze een eigen Whats-Appgroep in de drie hoogbouwcomplexen.

Samenwerking

Woningcorporatie Talis faciliteert de groep. Wijkbeheerder Sermand vertelt: “Wij zijn blij met de rondes die het team maakt. Het is voor mij onmogelijk om bijvoorbeeld vlak voor een weekend alle portalen te controleren. Met klachten en problemen die ze signaleren probeer ik direct iets te doen.” Een van de teamleden geeft aan: “Met oud en nieuw hebben we nog een controleronde gelopen om te kijken of er brandbare dingen lagen.” Het principe van opvallend door de wijk lopen – het team loopt in felgele jassen en hesjes – is nog steeds het beste. “Maar zelf optreden bij calamiteiten is er niet bij,” geeft men aan. “Het is signaleren, observeren en rapporteren. Het optreden is aan de professionals.” Ze hebben goede contacten met de wijkagent, straatcoaches en opbouwwerkers. “We zijn ook heel blij met de nieuwe portofoons die we van de gemeente hebben gekregen. Zo hebben we direct contact met een thuispost die zo nodig snel de hulpdiensten kan bereiken.” Jammer vinden ze het wel dat de contacten met Toezicht en vooral het vervolg op hun klachten wat minder is.

Contact met bewoners

De sociale functie is groot, zo kunnen we vaststellen. Zeker als je ziet dat men dit jaar ook gestart is met een zwerfvuilteam. Als wijkhelden gaan ze nu ook proberen kinderen uit de wijk mee te laten helpen zwerfvuil op te halen. In het voorjaar moet dit meer vorm krijgen. Dan willen ze ook, net zoals de teams dat vroeger deden, in de middag en vroeg in de avond met daglicht gaan lopen. Contact met bewoners, een praatje maken, laten zien dat je er bent en het veiligheidsgevoel bij bewoners aansterken. “We hopen dan tegelijk dat mensen zich aanmelden om mee te doen,” zeggen ze. “Dat geldt natuurlijk ook voor het zwerfvuilteam,” komt er lachend achteraan. Het gebied waar men loopt is rond de hoogbouw Vijverhorst, Boetbergen-Schuijlenburch (16e, 14e, 15e, 63e en 64e straat) en binnen de rondweg Meijhorst (11e, 12e, 13e en 50’er straten). Als we afscheid nemen gaat één team meteen weer op pad, gewapend met zaklamp en portofoon.

Voor aanmelden om mee te lopen in het buurtpreventieteam of helpen bij het zwerfvuilteam of andere informatie is er een e-mailadres: klik hier voor de mail

Bericht maart 2020

menu