‘Buurtbemiddeling’

(Even?) Geen Oog voor elkaar

Gerty, Wouter en Henk

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: coördinator Buurtbemiddeling Petra Verschoor, werkzaam bij Sterker Sociaal Werk, samen met vrijwilligers Gerty, Wouter en Henk. Een gesprek over mede-Dukenburgers, die het niet meer zien zitten met buren. Over (even?) geen oog voor elkaar. Over hoe het weer beter kan gaan. Over buurtbemiddeling dus.

‘Zonder moeilijk gedoe elkaar weer weten te vinden’

 

Aan het begin van het gesprek over buurtbemiddeling meteen iets wat je niet zomaar verwacht: Gerty, Henk en Wouter zijn gemiddeld acht jaar actief als buurtbemiddelaar. Dit jaar is het tienjarig bestaan gevierd. Zij lopen dus bijna vanaf het begin mee. Ook andere vrijwilligers blijven graag aan boord. “Dit interview is geen wervingspraatje. Er is altijd veel belangstelling om mee te doen”, aldus een energiek team buurtbemiddelaars onder leiding van coördinator Petra.

Wat is buurtbemiddeling?

 Petra: “Simpel: een middel dat kan worden gebruikt om – zonder moeilijk gedoe – buren weer met elkaar te laten praten. Die buren kunnen veel last van elkaar hebben. Lawaai. Schreeuwende kinderen. Een verkeerd geparkeerde auto. Klussen op onmogelijke tijden. Te grote bomen. Noem maar op. Het komt overal voor. Je kan niet zeggen dat bepaalde wijken er uitspringen. Dukenburg wijkt zeker niet af van de rest van Nijmegen. Wanneer veel mensen dicht bij elkaar wonen, kunnen bepaalde soorten klachten wel vaker voorkomen. Maar nogmaals: koopwoning of huurwoning, het maakt niets uit.”

Vertrouwelijk

Petra: “Melden kan op eigen initiatief. Soms vindt doorverwijzing plaats door een woningcorporatie of een andere instantie. Maak je gebruik van buurtbemiddeling dan kost dat niets. Bij sommige problemen, die zwaardere achtergronden kennen, vindt verdere doorverwijzing plaats.” Na aanmelding volgt eerst een afspraak met Petra. “Ik probeer kort een beeld te krijgen van de voorgeschiedenis. Vervolgens worden buurtbemiddelaars ingeschakeld. Zij werken altijd in koppels. Eerst een gesprek met degene die het probleem heeft aangekaart. Altijd wordt gevraagd wat zelf al gedaan is. We oordelen niet. Het gaat ons niet om wie schuldig is.” Gerty, Wouter en Henk: “Wij zijn geen instantie. Het blijft absoluut vertrouwelijk. Er komt geen aantekening bij corporatie, politie of gemeente.” Daarna wordt contact gezocht met degene van wie de aanmelder last heeft. Er wordt aangebeld. Bij instemming praten buurtbemiddelaars ook afzonderlijk met hem/haar. Alle drie: “We willen ook graag de andere kant van het verhaal horen. Als dat lukt regelen we een bemiddelingsgesprek met beiden op neutraal terrein.” Na een aantal weken wordt contact gezocht om te horen hoe het gaat. Petra: “Het mooie is dat mensen zelf en samen oplossingen zoeken en meestal dan ook vinden.”

Weerstanden

Gerty, Wouter en Henk: “Je moet soms weerstanden overwinnen. Bijvoorbeeld: Ik heb al zoveel moeite gedaan. Wat kan een vreemde nu nog doen? En degene over wie geklaagd wordt, wil niet altijd praten.” Toch kan er wat verbeteren, ook zonder een bemiddelingsgesprek. Er wordt stoom afgeblazen. Ook een ‘gespreksweigeraar’ laat het vaak niet onberoerd. In koor: “Je hoeft geen vrienden te worden. Als de buren elkaar maar weer weten te vinden. Daar gaan we voor.”

Gemotiveerd

Waarom willen Gerty, Wouter en Henk dit werk zo graag doen? En blijven doen? Unaniem: “Omdat je helpt vastgelopen verhoudingen weer los te trekken. Je helpt op een praktische manier mensen. Zonder poespas.” Een aandachtspunt is wel hoe als buurtbemiddelaar te communiceren met bewoners die een andere taal spreken. De vrijwilligers voelen zich goed ondersteund door deskundigheidsbevordering. “Ik zit in een geweldig team waar ik me prima bij voel,” aldus Henk. En dat wordt met enthousiaste blikken door de anderen bevestigd.

Meer weten: klik hier voor de website of: 088 0011 333. Vraag naar Petra Verschoor

Bericht mei 2019

menu