Op de groenstrook omsloten door de Streekweg, Teersdijk, A73 en de Van Rosenburgweg is de gemeente van plan in de toekomst garagebedrijven te vestigen. Hier zouden bedrijven die nu nog in de Winkelsteeg gevestigd zijn zich kunnen vestigen.

Dit alles als voorbereiding om sport en bedrijventerrein Winkelsteeg klaar te stomen voor woningbouw. Hier zou een compleet nieuw wijk, haast stadsdeel, kunnen ontstaan tot direct aan het Maas-Waalkanaal. Burgemeester Bruls kondigde dit al aan op zijn nieuwjaarsrede en wij brachten een en ander op de website onder Visie Dukenburg. Zie kanaalzone.

Op het terrein aan de Van Rosenburgweg staan nu nog een panden waaronder de oude ‘Hippe kip’ boerderij. De grond is voor een deel in bezit bij mensen van het woonwagencentrum met paardenweiden. Er zal nu voorkeursrecht op koop voor deze terreinen gaan gelden zodat speculanten er geen vat op krijgen. De ondernemersvereniging van de bedrijven op de Winkelsteeg toonden zich begin november nog verrast. Er kan niet ontkend worden dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid aan de Van Rosenburgweg vele malen beter is als verscholen in de Winkelsteeg.

Bericht november 2020