In september 2020 start de renovatie van de Vijverhorst aan de 16e en 17e straat Meijhorst. Het 46 jaar oude complex met 108 woningen krijgt een flinke opknapbeurt en zal energiezuiniger worden. Men zal beginnen met de werkzaamheden binnen in de woningen en vanaf februari/maart 2021 volgt de buitenschil. Naast het normale onderhoud zullen er werkzaamheden zijn die de isolatie en veiligheid van het complex verbeteren. In het voortraject is iedereen persoonlijk geïnformeerd en is bekeken wat er in elke woning moet gebeuren. Vervolgens heeft bijna 90% van de bewoners ingestemd met de gedane voorstellen.

Energiezuiniger

 De woningen worden extra geïsoleerd en krijgen 3 laags HR+++ glas en krijgen onder andere beter geïsoleerde leidingen. Bij betere isolatie volgt ook betere ventilatie. Het hele ventilatiesysteem in het complex wordt vernieuwd, deels met sensors die CO2 en vocht metend sturen. In de keuken wordt een draadloze handzender geplaatst met de mogelijkheid om bij te regelen. Iedere woning krijgt een aansluiting voor elektrische koken.

De verwachting is dat de energiekosten voor de bewoners met 20 tot 50 % omlaag gaan. Ook de servicekosten gaan met vier euro per maand omlaag door het gebruik van zonnepanelen en led verlichting. De huurprijs gaat met negen euro per maand omhoog.

Veiligheid: Alle woningen krijgen een nieuwe voordeur met driepuntsluiting en aan de galerijzijde krijgt het uitzetraam in de keuken een anti-inbraakstang. De bergingen en gangen zullen ook aangepast worden. Zo komen er stevigere bergingsdeuren en led-verlichting in het trappenhuis en op de galerijen waar dat nog niet zo is. De toegangsdeuren van de bergingsgangen krijgen een glasopening in het midden, voor zicht in de gangen en voor een groter veiligheidsgevoel. Om de vluchttijd bij brand te verlengen komen er brandvertragende deuren. De woningen krijgen rookmelders.

Aan de buitenkant van het complex krijgen de kopgevels panelen met isolatie die voldoen aan de brandveiligheidseisen en er komen zonnepanelen op het dak. Het hele complex zal geschilderd worden zo worden alle buitendeuren blauw en de nieuwe bekleding van de kopgevels zal in verschillende grijstinten uitgevoerd worden. Daarnaast krijgen de balkons nieuwe hekken en komen er hogere matglazen schermen tussen de woningen. Ook de trappenhuizen en entrees krijgen een schilderbeurt.

In september start men met de werkzaamheden in de woningen. Eerst zijn de woningen met 1600 nummering aan de beurt. Naast bovenstaande kan het werk in de woning, voor zover noodzakelijk, uitgebreid worden met de renovatie van douche, toilet en/of keuken. Wanneer ook douche, toilet en keuken aangepakt worden is dit gepland voor twee á drie weken. Voor deze bewoners zijn er logeerwoningen beschikbaar. De werkzaamheden aan de buitenschil starten in februari/maart. Men hoopt in juni/juli 2021 alles af te kunnen ronden. Omdat het werk in de woning over meerdere dagen verdeeld nogal wat impact zal hebben

Voor meer informatie en uitleg filmpjes, klik hier

Bericht september 2020