‘Bijeenkomst rol inwoners in het toekomstige warmtebedrijf’

Op 22 april 2024 vond een bijeenkomst plaats van de gemeente Nijmegen over het toekomstig warmtenet. De bijeenkomst ging over de rol van inwoners in het toekomstige warmtebedrijf. Om het warmtenet in de toekomst aan te leggen richting Dukenburg is een warmtebedrijf nodig. De gemeente en het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) zullen daarin samenwerken om betrouwbare, duurzame en betaalbare warmte te kunnen leveren, nu en in de toekomst. Binnen het nog op te richten warmtebedrijf is er ruimte voor inwoners van het stadsdeel Dukenburg. Zij kunnen georganiseerd deelnemen – en daarmee invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Op dit moment is daarvoor 10% van het warmtebedrijf gereserveerd.  

Verschillende bewoners(organisaties) uit Dukenburg waren aanwezig en hebben hun zorgen en vragen gedeeld. Er leven bij hen nog veel vragen, bijvoorbeeld over het proces naar het warmtenet toe, de kosten en de duurzaamheid. Deze avond was een eerste aftrap van het proces. We organiseren nog meer momenten waarop inwoners uit Dukenburg kunnen meedenken over het toekomstige warmtebedrijf, en de rol van inwoners daarin.

Heeft u interesse in het onderwerp en/of ideeën over hoe u een rol zou willen spelen in het toekomstig warmtebedrijf?

Stuur dan een e-mail naar Lotte Barrance (omgevingsmanager) via

duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl  We nodigen geïnteresseerden uit Dukenburg graag uit voor vervolgbijeenkomsten hierover.

Meer informatie over het warmtenet kunt je klik hier vinden.

Bericht mei 2024          

menu