‘Bijeenkomst openbare ruimte nieuwbouw Weezenhof’

Op woensdagavond 6 juli 2022 organiseerden projectontwikkelaar, de architect voor de nieuwbouw van de school, de landschapsarchitect en de gemeente Nijmegen een ontwerpbijeenkomst over de openbare ruimte tussen de 12e, 55e, 53e en 30e straat Weezenhof. In dit gebied staan de Prins Claus-school, het Huis van Weezenhof en de restanten van het winkelcentrum.

Nieuwbouw school

Omdat de nieuwbouw van de school er kan komen zonder het bestemmingsplan te wijzigen kan de bouw op korte termijn beginnen.

  Het gaat een schoolgebouw worden met twee verdiepingen in het hoofddeel en een laagbouwdeel voor het kinderdagverblijf. Er is wel ongeveer bekend hoe het gebouw gepositioneerd gaat worden maar de vorm en uitvoering moeten nog ontworpen worden. Planning ingebruikname is eind 2024. Deze avond ging over de openbare ruimte rond de school en de aansluiting op de toekomstige bebouwing.

Onvrede in de zaal

Vanaf het begin van de presentatie kwam er een spervuur van vragen uit de, met ongeveer 35 bewoners, gevulde aula van de Prins Claus-school. Het ging erom dat slechts een klein aantal omwonenden van deze bijeenkomst op de hoogte was gesteld. “Alweer gepasseerd, de gemeente heeft nog zo beloofd breder te informeren.” Nog duidelijker was een dame die aangaf: “We voelen ons belazerd en bedonderd.” Die frustratie ging nog even door zodat het werkelijke doel van de avond haast uit het oog dreigde te verliezen. Gelukkig nam een bewoonster van achter in de zaal het voortouw en bracht het gesprek weer op de openbare ruimte rond school.

Belangrijke punten

Er komen op het hele terrein 184 parkeerplekken. Het zal volgens de norm zijn maar het is als de woningbouw doorgaat aan de krappe kant. Als er een winkelcentrum met woningen komt kan dit conflicten gaan geven, zo was te horen.

Men wil een ‘Kiss & Ride-zone’ inrichten om het mogelijk te maken met de auto de kinderen naar school te brengen. Wellicht een beetje vreemd omdat juist het fietsen gestimuleerd wordt en de schoolleiding aangeeft dat de meeste kinderen uit de eigen wijk komen.

De kleine sportplaats komt terug en deze wil men multifunctioneel maken met ‘Kiss & Ride-zone’ en parkeerplaats voor de tijden dat er niet gesport wordt.

Van de 53e straat wil men een doorgaande straat maken. (Waar nu de fysiotherapie staat tot en met de huidige JOP)

Veel van het voorgestelde komt niet overeen met de door de gemeente gestelde uitgangspunten bij een eventuele nieuwbouw. Hierin staat namelijk duidelijk vermeld: “Minder verkeersintensieve functies aan de kant van de school.”

Gespannen verhoudingen

De hele avond was verder een spanning voelbaar die al veel langer in Weezenhof en bij zijn bewoners leeft. Men verwijt de gemeente geen goede aanpak, in zee te zijn gegaan met deze ontwikkelaar en niet te luisteren naar bewoners. Ook vindt men de plannen tot nu toe veel te massaal en de voorgestelde woningen veel te klein om als Weezenhoffer naar toe te verhuizen. Het zit ze niet lekker en niet voor niets kwam er uit de zaal, “We kijken al vijf jaar naar die zooi.”

In de volgende Dukenburger meer over de (ver)nieuwbouw op dit terrein.

Bericht juli 2022

menu