‘Bewonersavond vernieuwen bestemmingsplan Dukenburg’

Op de informatieavond, dinsdagavond 2 november voor het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg 2021 kwamen ongeveer 45 Dukenburgers af. De grote zaal in wijkcentrum Dukenburg vulde verder met mensen van gemeente, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. In de zaal zaten veel Dukenburgers die de vorige (twaalf jaar geleden) bestemmingsplanvergadering voor Dukenburg en zelfs die daarvoor hadden meegemaakt. Wethouder Noël Vergunst sprak het openingswoord.

  

De kanaalzone.

In de algemene uitleg van onder anderenplanoloog Gijs Troost, planjurist Marc Muntjeswerff en de gemeentelijk stedenbouwkundig Ilja van Soest kwam als nieuw punt de ‘Kanaalzone’ aan bod. Alle andere locaties zijn al langer min of meer bekend bij de Dukenburgers. Dat het allemaal nog maar studies en visies zijn in het algemeen voor Dukenburg, betekende niet dat de onlangs voorgestelde Weezenhofplannen (nieuwbouw winkelcentrum) als rode draad steeds weer terugkwamen in het gesprek.

 

Weezenhof kwam als rode draad steeds weer terug.

Sommige nu braakliggende locaties hoeven niet besproken te worden omdat die in 2008/09 al meegenomen zijn, bijvoorbeeld het Zegersterrein in Zwanenveld. Dat hier nog niet gebouwd is komt onder anderen door de economisch crisis, er zijn nu nieuwe gegadigden.

Vervolgens kwamen de vier gebieden die nu in de plannen de meeste wijzigingen hebben aan bod.

Deze locaties zijn:

– Aan de Streekweg, het vroegere Maas-Waal college terrein mag ruimte komen voor ongeveer 100 woningen met 50 ateliers in experimentele woningbouw.

– Op het Hippe Kip terrein tussen de Teersdijk en Van Rosenburgweg komt ruimte voor bijvoorbeeld garagebedrijven die in de toekomst moeten vertrekken van de Winkelsteeg.

Klik hier voor meer informatie.

– De strook grond van de dependance Prins Clausschool in Weezenhof kan geschikt worden gemaakt voor woningbouw.

– En als laatste de maisonnettes in Lankforst. Vier van de vijf blokken gaan gerenoveerd worden waarbij in één woonblok ook ruimte komt voor kleine bedrijfjes. Het vijfde blok, grenzend aan het groen van het Duckenburgpad/Uilenbosje, zal gesloopt worden. Hier is nieuwbouw gepland. Klik hier voor meer informatie.

Deze vier locaties werden als afsluiting van de avond in het Atrium van het wijkcentrum verder besproken met deskundigen bij grote kaarten en tekeningen.

Uitleg over het maisonnettegebied Lankforst (boven) en de Streekweg (onder).

Tot 8 december 2021 kan men een zienswijze indienen. Zonder bezwaren en na aanpassing en vaststellen door de raad zou het nieuwe bestemmingsplan in het voorjaar 2022 in werking kunnen treden.

Bericht november 2021

menu