‘Beweging en sport voor ouderen; rust roest’

Pim de Ruijter, Mandy van den Heuvel, Daan Oomen, Sophie Grijs en Thijs de Groen

Beweging en sport zijn goed voor ouderen, zelfs voor die de 85-jarige leeftijd zijn gepasseerd. Dat las ik in een belangrijk medisch tijdschrift. Rust roest. Toch zijn veel ouderen vrij inactief en zitten teveel in hun luie stoel. Sommige ouderen beseffen dat ze meer moeten bewegen, maar hebben een extra zetje nodig om in actie te komen.

Dat belangrijke laatste zetje kan in Dukenburg worden geleverd door een vijftal buurtsportcoaches.

 

Zij willen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van Dukenburgers bevorderen. Om meer over deze belangrijke dienst te weten te komen, sprak ik met Mandy van den Heuvel en Pim de Ruijter. Deze buurtsportcoaches van de gemeente zijn er dagelijks op uit om ook de ouderen in beweging te krijgen. Daartoe stellen zij zich vooral in ons wijkcentrum laagdrempelig op. De buurtsportcoaches zijn gekleed in vuurrode kleding die de herkenbaarheid bevordert. Iedereen kan en mag ze rechtstreeks aanspreken.

Hoe komen bewoners uit Dukenburg bij jullie? “Er wordt vaak door huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten naar ons verwezen wanneer zij hun cliënt meer sport en beweging adviseren. Daarnaast werken we ook samen met Stip, STEP, Bindkracht10 en allerlei ambulante begeleiders in de wijk. En dan vergeten we er vast nog een paar. Vaak weten mensen niet wat ze nog wel kunnen qua bewegen. Nadat iemand bij ons is aangemeld, hebben wij een beweegadviesgesprek. Dit is uiteraard gratis. We proberen uit te zoeken welke sport het beste bij onze cliënt past en waarvoor de cliënt de meeste belangstelling heeft. Een lukraak advies heeft vaak weinig effect. De ervaring leert dat met een zorgvuldige afweging van wensen en mogelijkheden het meeste succes kan worden geboekt.”

Is er voldoende beweegaanbod in Dukenburg? “Bij dit gesprek gebruiken we een door ons opgestelde lijst met circa honderd verenigingen en organisaties die we in de wijk kunnen aanbevelen. Hieronder vallen ook diverse informele beweeggroepen die over het algemeen niet veel mogen kosten. Want mensen bewegen graag en geld mag hierbij geen belemmering zijn. Daarnaast willen we ook andere drempels wegnemen. We kunnen bijvoorbeeld de eerste keer mee naar een activiteit. Soms is er een bepaalde beweegbehoefte, maar is hier geen aanbod voor in de wijk. Dan nemen wij het initiatief om iets passends op te zetten, liefst met partners én natuurlijk met wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn een vrouwensportgroep, een tafeltennisgroep en een avondwandelgroep. Wie meer wil weten: er is in het atrium van het wijkcentrum in Meijhorst een flyerkast met veel voorlichtingsmateriaal. Verder merken we dat sport en bewegen en ontmoeten mooi samengaan. Men leert elkaar in een groep kennen. Vriendschappen kunnen opbloeien. De eenzaamheid, de grote vijand van de ouderen, kan worden verminderd.”

“Mensen kunnen ook direct met ons contact opnemen.” Voor een beweegadviesgesprek, ideeën over mogelijke nieuwe beweeginitiatieven of andere vragen op het gebied van sport en bewegen. Bel dan met Pim de Ruijter (06-2156 0108) of mail: dukenburginbeweging@nijmegen.nl.

Bericht april 2020

menu