‘Bestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ Dukenburg naar volgende fase’

De bomen rechts staan langs de oprit (Staddijk) van de brug over de snelweg A73.

Het terrein aan de Stadbroekseweg lijkt er al helemaal klaar voor te liggen. De begroeiing is zo hoog en vol dat het toekomstige woonbuurtje volledig uit het zicht zal komen te vallen.

Op 26 maart 2020 kwam het volgende bericht bij ons binnen:

Het bestemmingsplan dat Skaeve Huse mogelijk maakt aan de rand van Dukenburg, is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Als ook de gemeenteraad akkoord gaat met het bestemmingsplan, zal het plan ter inzage worden gelegd. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan in mei, zodra de situatie rondom het corona-virus het vervolg van de procedure toelaat. Er zal dan ook een informatie- en inspraakbijeenkomst worden gehouden over het bestemmingsplan.

 

In 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Uit de zienswijzen die daarop binnen zijn gekomen, bleken onder andere zorgen over de begeleiding en veiligheid rondom de bijzondere woonvoorzieningen bij de Weezenhof. In overleg met de wijk is daarom eerder een buurtbeheerplan opgesteld. Samen met het Platform Weezenhof zal dit verder uitgewerkt worden.

Nu het college van B&W het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal het aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Volgens de agendaplanning praat de raad op 15 april hierover de zogenaamde Kamerronde. Op 13 mei neemt zij een besluit.

Skaeve Huse is een bijzondere woonvoorziening voor kwetsbare individuen die in reguliere woonsituaties niet op hun plek zijn. Veiligheid en begeleiding van zowel de bewoners als de omwonenden zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. 

 

Waar komt het nieuwe woonbuurtje?

Er was verwarring over de exacte locatie:

De webredactie was uitgegaan van de situatie ter plekke, het klaargemaakte perceel en begroeiing. Dit blijkt nu af te wijken van het bestemmingsplan. Het in het bestemmingsplan beschreven perceel is geheel open stuk weiland, op de eerste onderstaande foto links.

Zie hieronder:

Rechts is de ingang van het Skeave Huse terrein,  links achter de struiken zijn de daken van de huizen in Weezenhof zichtbaar. (foto in zuid-oostelijke richting)

Bij de struikpartij links voor de bomen is de ingang van het Skeave Huse terrein, rechts bij de hoogspanningsmast ziet men de eerste huizen van Weezenhof. (foto kijkt in noordelijke richting)

 

Het raadslid Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU heeft hierover vragen gesteld:

“Als je op de lokatie zelf gaat kijken dan zie je dat men op een (totaal) andere plek aan het voorbereiden is.

1. Is het een beetje vreemd dat men al aan het voorbereiden is terwijl het bestemmingsplan nog door de raad moet?

2. Welke afspraken zijn we al gemaakt over de voorbereiding?

3. Welk plaatje klopt? Die bij het raadsvoorstel zit of die in de praktijk? Of heeft u een andere uitleg?”

 

Op 6 april kreeg hij de volgende antwoorden:

“1. In 2015 is er een  aanlegvergunning verleend. De beplanting diende aangebracht te worden als verplichte compensatie voor het mogen realiseren van de Skaeve Huse. Sinds de aanplant zijn er geen nieuwe voorbereidende werkzaamheden geweest voor de Skaeve Huse.

2. De gemeente wacht eerst de besluitvorming af van de gemeenteraad en de daarop volgende beroepsprocedure van 6 weken.

3. Het raadsvoorstel is leidend. De verbeelding geeft de bouwvlakken aan waar de woningen geplaatst kunnen worden.”

 

Met andere woorden: het reeds ‘aangelegde’ terrein is niet de plek waar de Skaebe Huse komen. Het is een ‘compensatieterrein’. De Skaeve Huse komen op een terrein heernaast, vlakbij het begin van de Stadbroekseweg.

Bericht maart/april 2020

 

 

menu