‘Belangenvereniging Weezenhof gestart’

“Belangenvereniging Weezenhof zoekt betrokken buurtbewoners”, zo staat er te lezen in de flyer die gepresenteerd is. Het beschermen van het woon- en leefklimaat in de Weezenhof en omgeving is de doelstelling van de vereniging. Verder vermeld de flyer dat dit nu juist belangrijk is vanwege de plannen van de nieuwbouw van het Winkelcentrum.
“Wil je ook het bruisende hart van de Weezenhof weer terug, Meld je aan als lid. Je helpt mee de belangen van Weezenhof te vertegenwoordigen. Samen staan we sterker om onze wensen kenbaar te maken. Een ruime wettige vertegenwoordiging van de wijk telt zwaarder.” Zo is vervolgens te lezen.

Brief

  Bij Weezenhof bewoners is door de gemeente Nijmegen een brief bezorgt waarin vermeld dat het college op 13 september 2022 het ‘bestemmingsplan winkelcentrum Weezenhof’ voor inzage heeft vrijgegeven. “In het plan dat nu voorligt, is ruimte voor medische voorzieningen) o.a. fysio, huisarts, apotheek, één supermarkt en nog wat kleine detailhandel en horecagelegenheden. Verder worden er 119 (huur) appartementen gerealiseerd”, staat er in de brief. Tot en met 2 november ligt het plan ter inzage en in deze tijd kan er gereageerd worden (zienswijze indienen).

Op maandag 3 oktober is er een inloopavond over dit bestemmingsplan in wijkcentrum van 17.00 tot 20.00 uur. Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Maandagmiddag 3 oktober om 16.00 uur is er een informatiemiddag op locatie (huis van Weezenhof). Hier zijn raadsleden uitgenodigd en zal men uitleg geven over de plannen en bezwaren.

Aanmelden kan via: weezenhof.belangenvereniging@gmail.com

Meer informatie: www.belangenverenigingweezenhof.nl

Bericht september 2022

menu