‘Beeldscherm gebruik kinderen neemt toe’

Blijkt uit onderzoek GGD Gelderland-Zuid

 

Het beeldscherm gebruik bij kinderen is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Dit is een van de uitkomsten van de Kindermonitor, een onderzoek dat de GGD iedere 4 jaar uitvoert. Dit najaar vulden ruim 8.300 ouders met een kind tussen 6 maanden en 12 jaar een vragenlijst in. Hier een samenvatting.

Mediagebruik

Het gebruik (buiten schooltijd) van een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon stijgt. Gemiddeld kijkt 35% van de 0-12-jarigen meer dan 14 uur per week op een beeldscherm. In 2009 was dit nog 24%. Bij de kinderen van laagopgeleide ouders (46%) en bij 8-12-jarigen (53%) is dit het hoogst.

Van de 8-12-jarigen is de helft actief op sociaal media, zoals facebook, instagram en snapchat. Meisjes vaker dan jongens.

Ouders gaven aan dat de kinderen door corona meer op een beeldscherm kijken en vaker op sociaal media zitten en gamen. De meeste ouders volgen het mediagebruik van hun kind. Ze geven aan dat ze (bijna) altijd weten welke sites hun kind bezoekt en met wie hun kind chat. Ook praten ze met hun kind over wat het bezoekt op internet en kijken ze mee.

Tips voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar

  1. Onze belangrijkste tip: volg de 20-20-2 regel. Deze regel is er om bijziendheid te voorkomen. Na 20 minuten beeldschermtijd, even 20 seconden in de verte kijken. En ook 2 uur per dag naar buiten.

2. Volg het mediagebruik van je kind en praat er samen over. Welke sites bezoekt je kind, met wie chat het, welke Youtube-filmpjes bekijkt het en welke games speelt het.

3. Maak met je kind afspraken over gebruik mobiele telefoon, schermtijd, uitgaven, chatten of het kijken van bepaalde films/programma’s.

4. Volg de gratis online cursus mediaopvoeding van NTR: klik hier

Meer informatie

Klik hier om tips voor ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar te lezen over het gebruik van boekjes, tablets, smartphones en tv’s.

Klik hier voor tips om kinderen vanaf 10 jaar op een positieve manier te laten omgaan met internet, mobieltjes en (sociale) media.

Klik hier voor veel tips over mediagebruik voor verschillende leeftijdsgroepen van baby tot schoolkind.

Hier vind je informatie over allerlei sociaal media en gaming platforms en lees je wat de risico’s zijn en hoe daarmee om te gaan.

Bericht januari 2023

menu