‘Basisschool De Meiboom aan de slag voor de wijk’

 De leerlingen van daltonschool De Meiboom en studenten van roeivereniging N.S.R.V.* Phocas willen samen Meijhorst een stuk mooier maken. Eind 2020 zijn de studenten al vier keer met bedenk- en doe-sessies op de school geweest.

Zo zijn de studenten Paulette, Julia, Celeste, Sterre en Aniek in gesprek gekomen met de leerlingen van groep acht. Het project van de stichting Move heeft als doel om gezamenlijk elkaars leefwereld beter te leren kennen.

Begin november zijn ze gestart, eerst met spelletjes om de leerlingen in deze multiculturele klas goed te leren kennen. In groepjes werd vervolgens het gekozen project besproken: ‘Vrijheid en veiligheid’. Het ging onder andere over: voelen kinderen zich vrij in de wijk? En voelen ze zich veilig? En er werden vragen bedacht om te stellen aan de mensen die ze op straat tegen zouden komen.

De wijk in.

  In de tweede bijeenkomst zijn de kinderen samen met steeds één student in groepjes de wijk gaan verkennen. Aan buurtbewoners werden vragen gesteld, zoals “Wat vindt u van de wijk?” en Vindt u dat er nog iets kan veranderen aan de wijk?” De leerlingen kregen ook taken, zoals journalist, wegwijzer of waarnemer. Ook mensen van woningcorporatie Talis werden in de gesprekken betrokken. De kinderen waren heel enthousiast, Quincy (11) zei: “Gaan we nog vaker op wijkverkenning? Ik vind het heel leuk!” In de klas werd erover nagepraat en samen werd bekeken welk project haalbaar zou zijn. Gekozen werd voor verkeersveiligheid in de wijk. In de derde bijeenkomst lag de focus op het ontwerpen van een verkeersbord, flyers maken en gaan verspreiden en het – met milieuvriendelijke verf – schilderen van teksten op straat.

Het studentenuitje in de klas.

De vierde bijeenkomst stond in het teken van het studentenleven. Het geplande studentenuitje is naar de klas gehaald omdat het door corona niet mogelijk was naar de campus of roeivereniging te gaan. Er is uitgelegd wat studeren nou precies inhoudt, waarna de kinderen in een studentenquiz vragen konden beantwoorden. Ook werd er samen met de studenten een levend memory gespeeld op basis van hetzelfde – student gerelateerde – woord. En in groepjes werd besproken wat hun interesses voor later zouden kunnen zijn. Zo hebben de kinderen op een plezierige manier meer geleerd over het studentenleven.

Afsluiting verschoven.

Door de lockdown en schoolsluiting werd de afsluiting van het project vooruit geschoven. Eind januari zou de vijfde bijeenkomst zijn. Hopelijk kan in februari het project afgesloten worden. Maar we gaan er vanuit dat in de volgende Dukenburger het eindresultaat getoond kan worden.

* N.S.R.V.: Nijmeegse studenten roeivereniging

Move verbindt en verruimt blikken.

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

www.stichtingmove.nl 

Bericht februari 2021

menu