‘Baggeren in Lindenholt en Dukenburg afgerond’

Afgelopen najaar en in het voorjaar van 2023 is Waterschap Rivierenland bezig geweest met baggerwerkzaamheden. Baggeren is het weghalen van een laag modder, zand en slib (bagger) van de bodem.

Niet bij alle watergangen (sloten) was het nodig om te baggeren. De watergangen ten zuiden van de A73 ter hoogte van Ewijk en Beuningen, de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg en de watergangen ten zuiden van het stadsdeel Dukenburg tot aan Heumen waren dit keer aan de beurt. Het baggeren ging goed en de werkzaamheden zijn nu klaar.

Door middel van baggeren is het slib op de bodem van de watergangen verwijderd

Enkele feiten op een rij:

In de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg is gezamenlijk ca. 62.000 m3 bagger afgevoerd.

Ruim 45.000 m3 hiervan is afgevoerd naar een verwerker in Beuningen voor hergebruik. De vervoersafstand is hierdoor minimaal.

Er zijn ruim 100 locaties om bagger te laden aangelegd. Hierdoor is telkens maar kort op één locatie gewerkt om de overlast te beperken.

 

Om de doorstroming te verbeteren zijn ook de duikers, zo heten de waterdoorgangen die onder de wegen doorlopen, schoongemaakt. De watergangen zijn nu schoner en dieper. Door het baggeren is er meer ruimte ontstaan om water op te vangen en af te voeren tijdens bijvoorbeeld zware regenbuien. Zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren ook een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Bericht juni 2023

menu