‘Baggeren 2022’

 

Tussen begin augustus 2022 en april 2023 baggert het Waterschap Rivierenland in onder andere Lindenholt en Dukenburg. In augustus ontvangen de bewoners van Lindenholt en Dukenburg een brief van het waterschap met meer informatie.

Waarom wordt er gebaggerd?

In veel sloten ligt op de bodem een laag bagger. Deze laag wordt steeds dikker waardoor de sloot ondieper wordt. Dit kan zorgen voor wateroverlast, watertekort of de kwaliteit van het water die minder wordt. Dat voorkomen we door de bagger uit te graven en af te voeren. Wanneer wordt in uw buurt gewerkt? Dat is nu nog niet duidelijk. U krijgt van de aannemer een aantal dagen van tevoren een brief met specifieke informatie over de werkzaamheden bij u in de buurt.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op de website, klik hier of neem contact op via klik voor mail

Bericht augustus 2022

menu