‘Auto’s handhaving met AED’s’

Sinds een jaar hebben enkele auto’s van handhaving ook AED’s aan boord. Alle politievoertuigen zijn hier al mee voorzien maar gezien steeds meer taken overgenomen worden door Boa’s zijn die inmiddels ook vaker en sneller bij calamiteiten aanwezig.

De AED’s in handhaving auto’s worden, zoals inmiddels alle gemeentelijke AED-apparatuur, door de Nijmeegse vrijwilliger stichtingen beheert en onderhouden.

De AED-stichtingen in Nijmegen hebben inmiddels ruim 150 AED’s in beheer. Ze kunnen VvE’s en buurtgroepen helpen met de aanschaf en plaatsing van een AED in hun straat of buurt. Voor meer informatie: aeddukenburg@kpnmail.nl

Bericht juli 2024

menu