‘Asielzoekerscentrum aan de Teersdijk’

Dukenburg krijgt buren in een nieuw asielzoekerscentrum aan de Teersdijk in Wijchen. Het zijn de gemeenten Wijchen en Druten die zo hun bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Er kunnen straks in dit asielzoekerscentrum driehonderd vluchtelingen wonen.

Het is de bedoeling dat de gebouwen permanent blijven staan. De verwachting is dat de bouw in het najaar van 2024 afgerond is. De asielopvang is voor vijf jaar en kan daarna mogelijk nog eens met vijf jaar verlengd worden. Daarna kunnen arbeidsmigranten, starters of andere woningzoekenden er tijdelijk onderdak krijgen, zo geeft de gemeente Wijchen op haar website aan.

Informatie

Voor omwonenden is er een inloopbijeenkomst op 11 juli geweest. Voor anderen geeft de vraag en antwoordpagina op de website veel uitleg. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De mensen die in Wijchen komen te wonen zijn beoordeeld en mogen (tijdelijk) blijven. Doordat meerdere Nederlandse gemeentes deze ruimte bieden komt er meer lucht in de opvangcentra. Het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) heeft te weinig opvangplekken, omdat de instroom van asielzoekers nu hoger is. En ook omdat te weinig statushouders kunnen verhuizen van de azc’s naar woningen door de krapte op de woningmarkt.

Wie komen er

De mensen die in het asielzoekerscentrum tijdelijk komen te wonen hebben allerlei nationaliteiten. Het zijn volwassenen, kinderen en gezinnen die serieus asiel aanvragen in Nederland. Doordat er continu wijzigingen zijn door bijvoorbeeld woningtoewijzing (als men statushouder wordt) en overplaatsing zal de samenstelling van de bewoners steeds veranderen.

Alle vragen en antwoorden zijn hier te vinden: https://www.wijchen.nl/asielzoekers-en-statushouders

Bericht augustus 2023

menu