‘Ambitiedocument ROC-Zwanenveld’

Op dinsdag 13 september 2022 heeft college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen het ambitiedocument ROC-Zwanenveld vastgesteld. Dit document vormt dé basis voor de ontwikkeling van de voormalige ROC-locatie in Zwanenveld Dukenburg. De ambitie is dat op dit terrein zo’n 450 appartementen komen in grootte van ca. 50 m² tot zo’n 100 m². De gemeente Nijmegen, bewoners en initiatiefnemers Ten Brinke en Slokker Vastgoed hebben deze ambitie vormgegeven. Hiervoor is er het laatste jaar een participatietraject geweest en hebben omwonenden hun input kunnen leveren. Met het vaststellen van het ambitiedocument door het Nijmeegs college is de woningbouw op het braakliggende terrein weer een stap dichterbij.

Vervolgproces
Ten Brinke en Slokker Vastgoed werken de plannen verder uit. Tussentijds zullen zij bewoners blijven betrekken via participatiebijeenkomsten over verdere ontwikkeling van het plan en de inrichting van het openbare gebied. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2023 de bestemmingsplanprocedure starten. Dit zal ongeveer 6 maanden duren en daarna kan de omgevingsaanvraag worden ingediend. Mogelijk start de realisatie al medio 2024.

Meer informatie? Klik hier voorde website ‘Zwanenpark’.

En voor het ambitiedocument Klik hier

Bericht september 2022

menu