‘Alzheimer Café Dukenburg april 2024’

Het Alzheimer Café Dukenburg en omgeving is op woensdag 24 april weer te bezoeken In wijkcentrum Dukenburg.

‘Mentorschap en Bewindvoering’ Voor iemand met dementie wordt het moeilijk om beslissingen te nemen. Door de dementie kan iemand de gevolgen van een beslissing over bijvoorbeeld geldzaken of een medische behandeling niet meer goed overzien. Beslissingen moeten dan worden overgelaten aan iemand anders. Maar hoe regel je dat? De gastspreker gaat uitleggen wat het verschil is tussen een bewindvoerder, een mentor en een curator. Daarnaast zal zij ingaan op het nut van een levenstestament. Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen.

Alzheimer Café. Wijkcentrum Dukenburg. Meijhorst 70-39. 24 april.

Inloop is vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De toegang is gratis.

Namens de werkgroep Alzheimercafé Dukenburg.

Contact: (024) 345 38 20 of mail: nijmegen@alzheimervrijwilligers.nl

Bericht april 2024

menu