‘Aanpak eenzaamheid in Dukenburg’

Conferentie ‘Naar een brede wijkgerichte aanpak van eenzaamheid in Dukenburg’

De zorg over het hoge aantal eenzame mensen in Dukenburg bracht maar liefst ruim vijftig personen op 13 februari 2020 naar  wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst.  Harm Jan van der Veen van de werkgroep Eenzaamheid van Hart voor Dukenburgers trapte de bijeenkomst af: “we zijn nu ruim anderhalf jaar bezig, maar we ervaren dat het lastig is met eenzame mensen in contact te komen. Tegelijkertijd zien we dat veel organisaties zich bekommeren om eenzame mensen, maar dat samenwerking en cohesie ontbreken.” Waarom eenzaamheid een complex probleem is en hoe het toch kan lukken mensen te bereiken, daar ging het om. En over manieren om naar de toekomst toe te weten wat een ieder doet en hoe samen te werken. U leest daarover meer in de komende Dukenburger in de serie ‘Oog voor Elkaar’.

 Klik hier voor alle verschenen artikelen onder ‘Oog voor Elkaar’.

.

menu