Aanbevolen

Nieuws

‘Kookclub in Wijkcentrum Dukenburg’

In Wijkcentrum Dukenburg vindt sinds april 2023 de ‘Onvergetelijke Kookclub’ van de regio Nijmegen van Alzheimer Nederland plaats. Dit gebeurt altijd op de eerste dinsdag van de maand van 17.00 uur tot ongeveer 20.45 uur. Duuk&Dinner Nog steeds komen er veel vragen of het gezellige samen eten met ‘Duuk&Dinner’ nog een vervolg krijgt. Helaas is dit na corona niet meer opgestart, hoofdreden een tekort aan vrijwilligers. Verder verzorgd de groep van Angela van de Mast
Nieuws

‘Bewonersavonden Talis’

Het laagbouwgebied heeft Talis nog 149 woningen die verhuurd worden. De rest is inmiddels verkocht. Voor deze bewonersavond op 14 mei zijn 149 van de 98 huurder bereikt via mail en hiervan heeft weer 40 procent gereageerd, zo liet men op een bewonersavond weten. Op de avond zelf waren uiteindelijk veertien bewoners aanwezig. Veelal mensen die er al lang wonen, vaak tientallen jaren. De dingen die besproken werden konden zo gekopieerd worden uit vroegere verslagen
Nieuws

‘Vlag(getjes)dagen’

Ook al is er de Vlaggetjesdag wanneer de nieuwe-haringvloot in mei of juni dat verrukkelijke visje aan land brengt, ons uitgangspunt hier en nu is de Vierdaagse. Die van Nijmegen natuurlijk, want dat is de metropool waar ons stadsdeel bij hoort Natuurlijk is Nimma géén metropool in de betekenis van stad-met-miljoenen-inwoners, ls er echter die vier dagen in juli duizenden mensen onze Moederstad bezoeken, wandelaars, stappers en feestvierders, dan zijn Keizerstad en omstreken toch mooi
menu