‘50 kopjes koffie. Met elkaar aan de praat in eigen flat of straat’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel schijnwerper op de actie 50 kopjes koffie bij de Valkenaerflats in Lankforst. Een ‘buurtbakje doen’ met bewoners uit eigen portiek of flat. Bij elkaar gebracht door Standvast Wonen en vrijwilligers van ‘Oog voor Elkaar’.

Op een mooie zonnige voorjaarsmiddag in april (2018), even na twee uur, rijdt een busje van woningcorporatie Standvast Wonen het parkeerterrein op bij de Valkenaerflats. Snel kijken waar de zon het langst schijnt. Vanuit het busje komen statafels. Kannen koffie en thee met lekkers worden op tafel gezet. Bekertjes vastgezet tegen de wind. En natuurlijk een flipover met stift om wensen te noteren. Het wordt drukker. Van verschillende kanten arriveren vrijwilligers van ‘Oog voor Elkaar’. Als iedereen er is, een korte briefing door Ruben Allen, opbouwwerker en Desiree van Lier, woonconsulent van Standvast Wonen. Vervolgens de flats in (alleen de fotograaf blijft op de spullen passen) om bewoners persoonlijk uit te nodigen. Wat blijkt: er is veel belangstelling voor het ‘buurtbakje doen’. Om half vier staan er 35 à 40 flatbewoners bij de statafels.

 

Er ontstaat een levendig gesprek over van alles en nog wat. Van verschillende kanten: “Wat een leuk initiatief. Nog nooit bij ons in de flat geweest. Moet vaker gebeuren, leuker dan vergaderen.” Er komen natuurlijk de nodige wensen op tafel (of eigenlijk: op de flap): vlonder aan het water waar je met een stoeltje kan zitten. Buurtpreventie, een lift voor driehoog, rommelmarkt op het parkeerterrein, een ruimte om activiteiten te organiseren et cetera. Hobby’s worden uitgewisseld. Er is belangstelling voor elkaars activiteiten. En het hebben van een hond maakt veel los. Maar ook: iemand wil zijn verhaal kwijt. De vraag: waar kan je iemand vinden die je kan helpen? Hoe kan je méér sociale netwerken aanboren? Om half vijf, vijf uur wachten weer de volgende activiteiten. Spullen worden in het busje gezet. Afscheid van elkaar genomen, nog even wat vervolgafspraken gemaakt. Om half zes is het parkeerterrein weer gewoon het parkeerterrein.

Succes

De 50-kopjes-koffiebijeenkomst blijkt een onverwacht succes. Bij de Valkenaerflats gaat het om vier bijeenkomsten op dinsdagmiddag. Verschillende bewoners die de eerste keer niet kunnen, hebben aangegeven de volgende keer er te zijn. Waaraan is dit succes te danken? Toeval? Mooi weer? Desiree van Lier: “De flats zijn allemaal portiekwoningen. Er komen drie voordeuren uit op een halletje. Je ziet alleen naaste buren en nog wat andere mensen in de lift. Hoewel een galerijflat ook nadelen kent (iedereen loopt langs je raam, minder privacy) blijkt gemiddeld genomen het risico van isolement in een portiekflat wat groter.” Beheerder Wil Ubeda vult aan: “De bewonerssamenstelling van flats is zeer divers: ouderen, jongeren, stellen, singles, werklozen, werkenden, gepensioneerden. Er is verloop. Je zoekt elkaar niet zomaar op. Bewoners stellen daarom deze ontmoetingsactiviteit erg op prijs. De Valckenaer heeft een betrokken bewonerscommissie die projecten als deze ondersteunt.”

Elkaar kunnen ontmoeten

Bewoners geven het als wens aan: een vaste ontmoetingsruimte in een flat die liefst elke dag geopend is. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd zo te werken. Na bepaalde tijd ontstaat verloop. Vrijwilligers willen en kunnen zich niet zoveel binden. Vaak vinden mensen het moeilijk in grotere groepen te zijn. Zeker als de samenstelling sterk wisselt. Bewoners zoeken met elkaar een vertrouwde omgeving. Standvast Wonen wil ontmoetingsactiviteiten bevorderen en faciliteren, maar uiteindelijk zullen die door vrijwilligers zelf gedragen moeten worden. Daar ligt wel een uitdaging. Bij ‘Oog voor Elkaar’ (waarvan Standvast Wonen partner is) weten ze dat ontmoetingsbijeenkomsten die wekelijks of maandelijks terugkeren wèl grote belangstelling kennen. Denk bijvoorbeeld aan Duuk en Dinner, Buurthuiskamer in Aldenhof, Ouder-Kind-Café, vroeger de HAN-gebouwborrel voor de buurt in Tolhuis et cetera. In winkelcentra, waar mensen dagelijks komen, werken vaste, kleinschalige ontmoetingsruimtes ook (zie bijvoorbeeld de Dukenburger nummer 2 over La Mariposa Feliz in Winkelcentrum Dukenburg). Standvast Wonen ondersteunt graag de actie 50 kopjes koffie. Na afloop van deze actie zal overlegd worden met het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ bij welke andere woningbouwcomplexen deze actie ook gerealiseerd kan worden.

Leefbaarheidsfonds

Net zoals andere woningcorporaties heeft Standvast Wonen een leefbaarheidsfonds. Wijkregisseur Albrecht Martens: “Ideeën kosten geld. Standvast Wonen geeft goede ideeën graag een kans. Daarom is drie jaar geleden het leefbaarheidsfonds opgericht om de woonomgeving vitaal te houden. Een goed idee? Er kan door huurders geld uit dit fonds aangevraagd worden voor ideeën, zoals met je buren een tuin onderhouden, een bankje plaatsen op het plein om de hoek, boodschappen doen voor een buurtbewoner voor wie lopen lastig is, gereedschap voor huis en tuin met elkaar delen et cetera. Een adviescommissie van drie huurders en één medewerker van Standvast Wonen beslist aan de hand van een aantal criteria over toekenning van gelden. Voor meer info zie website.”

Waarom 50 kopjes koffie?

De actie 50 kopjes koffie is als idee ontstaan tijdens 50 jaar Dukenburg. Door partners van ‘Oog voor Elkaar’ is dit idee met woningcorporaties Talis en Standvast Wonen concreet uitgewerkt. Ruben Allen, opbouwwerker in Dukenburg: “Het doel van de actie 50 kopjes koffie is gericht op het vergroten van sociale contacten door het realiseren van laagdrempelige ontmoetingen op straat- of woningcomplexniveau. Bedoeld dus om bewoners te bereiken die behoefte hebben aan contact. In principe hebben hoogbouw en maisonnettes prioriteit omdat daar minder dan elders zo maar dagelijkse ontmoetingen blijken plaats te vinden. Mogelijke vervolgacties – in samenwerking met Talis – bij maisonnettes en hoogbouw Meijhorst alsmede hoogbouw Zwanenveld. En samen met Standvast Wonen de maisonnettes in Malvert.”

“Vorig jaar is in samenwerking met woningcorporatie Talis een succesvolle actie 50 kopjes koffie gerealiseerd in hoogbouw Meijhorst. De formule is steeds hetzelfde. Koffie, thee, gemeenschappelijke ruimte, partytenten, stoelen, tafels et cetera worden geleverd door de woningcorporatie. Er wordt een flyer gemaakt. Verder is – zonder ze teveel te belasten – een groep enthousiastelingen nodig die langs deuren gaat en aanwezig is bij de 50 kopjes koffie actie”, aldus Ruben Allen.

De volgende partners doen steeds mee: woningcorporaties Talis en Standvast Wonen, sleutelfiguren van de afzonderlijke locaties beheer maar ook bewoners, sociaal wijkteam, Ontmoetingskerk, Stip, Hart voor Dukenburgers en andere leden van ‘Oog voor Elkaar’. Leden van ‘Oog voor Elkaar’: “Tijdens de 50-kopjes-koffie-activiteiten komen we óók bewoners tegen, die zelf een eigen klein netwerk hebben en die iets meer willen doen. Vanuit ‘Oog voor Elkaar’ kunnen we aanbieden om langs te komen, verder te praten en met hen op zoek te gaan naar passende activiteiten. In de nabije toekomst kan dat mogelijk ook gaan gebeuren vanuit de stichting ‘Hart voor Dukenburgers’. Kortom, we willen met 50 kopjes koffie graag bewoners verbinden met elkaar en met ondersteuners/instanties.”

De toekomst

Dukenburg – zo hoor je nogal eens – is een stukje leuker als er voor eigen flat of straat kleinschalige activiteiten en mogelijkheden bestaan om elkaar te ontmoeten. Hopelijk zijn in de toekomst genoeg vrijwilligers bereid dit te (blijven) ondersteunen. Partners van ‘Oog voor Elkaar’ willen bewoners/vrijwilligers graag hierbij helpen. Met zo’n oog voor elkaar moet het goed komen.

Bericht mei 2018

menu