Peter 2023-4

Haat-liefde, auto-fiets

Op alle wegen binnen de bebouwde kom nog maar 30 kilometer per uur?

Het is de wens van Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, het SWOV (Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid) en veel gemeenten. De (te) hoge snelheid uit het verkeer halen heeft bewezen minder doden en gewonden in het verkeer op te leveren. Jaarlijks vallen er bijna driehonderd verkeersdoden binnen de steden en dorpen. Deze organisaties hebben dus zeker een punt. Al zullen veel automobilisten hiertegen protesteren.

Realiteit is dat ruim 70 procent van de wegen binnen de bebouwde kom al een 30-kilometerregime hebben. Maar het probleem in veel steden is dat de wegen niet op die 30 kilometer zijn afgestemd. Met als gevolg dat er nog steeds te hard gereden wordt en er te veel conflicten tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het autoverkeer zijn. Op de brede, nog onlangs geasfalteerde 52e straat Malvert haal je tussen de drempels makkelijk de 70 kilometer per uur!

Handhaving is het volgende probleem. Steeds minder agenten, steeds minder toezichthouders. Zo was te lezen dat in het westen van het land in één maand intensive controle in een gevaarlijke straat met veel ongevalsmeldingen het aantal ongevallen met 90 procent was gedaald.

Kijken we naar Nijmegen dan zien we dat wijk voor wijk nu aangepast wordt wanneer het wegenstelsel daar aan onderhoud toe is. De wegen worden versmald, waar mogelijk is er geen doorgaande functie meer en straten krijgen een andere wegbekleding. Geen asfalt meer maar stenen!

Dat laatste blijkt nu weer zeer fietsonvriendelijk te zijn. Bij de meeste wegen, die aangepakt en van klinkerbestrating zijn voorzien, rammelt na een jaar gebruik van de weg (soms nog korter) het fietsstuur uit je handen. Ook erg zijn boomwortels: bij asfalt ontstaat er een verzakkinkje, maar bij straatstenen is het gewoon een kuil of zijn het omhoogstaande stenen. Neem de Oude Dukenburgseweg in Zwanenveld. En reparaties betekenen meteen weer een verslechtering. Als er gerepareerd wordt, want daar is natuurlijk het makkelijkst op te bezuinigen.

Peter Saras

menu