‘153 Talis-huizen in Aldenhof aangepakt’

De eengezinshuizen van woningcorporatie Talis in de Aldenhof krijgen groot onderhoud aan de buitenschil. Het betreft de huizen met pannendak in de 32e tot en met de 41e straat, en langs de 12e en 13e straat. Meegenomen in het project zijn ook 78 garages op diverse plekken tussen deze huizen.

Werkzaamheden

Bij de huizen gaan de daken vernieuwd en geïsoleerd worden. Van alle huizen en garages gaat men het voegwerk vernieuwen, kozijnen worden hersteld en geschilderd. De isolatie in de spouw en onder de vloer wordt, waar nodig aangepast of aangebracht. Het werk aan de daken is de grootste klus en zal de meeste impact hebben. De keuze is gemaakt om van binnenuit te isoleren. Van buitenaf isoleren/vernieuwen zou mogelijk hoogteverschil van de daken tussen huur- en koopwoningen opleveren en dat zal behalve esthetisch zeker ook technisch problemen gaan opleveren.

Grote zorgen bij bewoners

  Inmiddels is er een gesprek geweest tussen bewonersvertegenwoordigers en contactpersonen van uitvoerder Quadrant en Woningcorporatie Talis. Grootste zorg van de bewoners is de eis dat, “de hele zolder ontruimd moet worden.” Zo is te lezen in het verslag van het gesprek met Quadrant en Talis. Voor velen een haast onmogelijke opgave. “Waar moet ik met mijn spullen naartoe, ze bieden zelfs geen opslagcontainer aan“, laat een bewoner in de 12e straat weten.

Elke woning zal ruim voor de werkzaamheden door een medewerker van Quadrant samen met de bewoner bekeken worden. “Dan wordt ook duidelijk wat van de bewoners wordt verwacht. In overleg worden dan oplossingen gezocht met de bewoner(s)”, is verder in het verslag van 12 januari te lezen. Deze onzekerheid voordat je moet tekenen voor toestemming zorgt voor ongerustheid. Het is nu een belangrijke taak voor de woningcorporatie hier goed mee om te gaan om niet in de problemen te komen met het tijdsplan wat mede strak aan vogel- en vleermuishuisvesting gebonden is.  

Groen en vogelrijk

Stadsdeel Dukenburg staat bekend als het groenste stadsdeel van Nijmegen. Dat staat gelijk aan dat daar de vogelpopulatie evenredig is. Dat betekent dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de tijdstippen van de werkzaamheden en er van tevoren andere nestmogelijkheden aangeboden moeten worden. Zo zijn er huismus- en vleermuiskasten in de wijk geplaatst ruim voordat de werkzaamheden starten. En waar de gierzwaluw gesignaleerd is mag er in bepaalde tijdperioden niet gewerkt worden om het broeden niet te verstoren. Uiteindelijk worden er permanente nestmogelijkheden voor bijvoorbeeld gierzwaluwen en vleermuizen geplaatst. Lees verder onder de foto.

Zonnepanelen

Een aantal bewoners geeft aan het jammer te vinden dat er tegelijk niet meer aan verduurzaming wordt gedaan, te beginnen met zonnepanelen. Dit staat echter nog niet op het programma bij de woningcorporatie. Wel klimmen de huizen door de komende werkzaamheden naar een hoger energielabel, zijn met andere woorden beter geïsoleerd.

Het hele complex bevat 222 woningen, 69 ervan zijn inmiddels in privaat bezit. Deze huiseigenaren hebben aanbiedingen gehad om geheel of voor één gedeelte mee te liften in dit groot onderhoudsproject. “Zeker het complete pakket zal voor de meeste eigenaren niet haalbaar zijn of men moet bijvoorbeeld de hypotheek verhogen”, zo geven bewoners aan. Er zal dus een zichtbaar verschil tussen huur en koop ontstaan in de wijk.

Bericht februari 2021

menu